Ogrzewnictwo

Ogrzewnictwo to dział techniki dotyczący ogrzewania, zajmujący się systemami ogrzewania oraz związanymi z nimi instalacjami. Głównym przedmiotem badań ogrzewnictwa są instalacje centralnego ogrzewania.

Jakie rodzaje ogrzewania wykonujemy?

Centralne ogrzewanie obiektów biurowych i komercyjnych, ogrzewanie hal i zakładów produkcyjnych, odzyski ciepła procesów technologicznych.

DE DITRICH

BUDERUS

HOVAL

VIESMANN

Nasze realizacje

LPP

SUPERMARKET LUX

LPP

Jasionka, 2022

Rodzaj obiektu

Centra logistyczne

Zastosowane urządzenia i technologie

SYSTEMA

DE DITRICH

Opis

System ogrzewania hali o powierzchni 60 000m2 z wykorzystaniem promienników gazowych. Biura ogrzewane z wykorzystaniem kotłowni gazowej.

SUPERMARKET LUX

Bochnia, 2022

Rodzaj obiektu

Sklep wielkopowierzchniowy

Zakresy

Ogrzewnioctwo

Zastosowane urządzenia i technologie

Opis

System ogrzewania hali sprzedażowej o powierzchni 800m2 z wykorzystaniem kotłowni gazowej i systemu rozprowadzenia powietrza.