ODDZIAŁ NEFROLOGII I DIALIZ

Kraków, 2021

Rodzaj obiektu

Obiekty medyczne i farmaceutyczne

Zakresy

Klimatyzacja

Wentylacja

Ogrzewnictwo

Komory chłodnicze

AKiPA

Elektryka

Zastosowane urządzenia i technologie

MIDEA

FRAPOL

Opis

Kompleksowa dostawa urządzeń HVACR na potrzeby komfortu powietrza pomieszczeń szpitalnych

Powrót