BIOMED

Kraków, 2022

Rodzaj obiektu

Obiekty medyczne i farmaceutyczne

Zakresy

Klimatyzacja

Wentylacja

Ogrzewnictwo

Komory chłodnicze

AKiPA

Elektryka

Zastosowane urządzenia i technologie

PANASONIC

FRAPOL

Opis

Projekt i dostawa systemu klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania pomieszczeń czystych z wykorzystaniem gazowych pomp ciepła

Powrót