Obiekty medyczne i farmaceutyczne

Instalacje sanitarne wewnętrzne dla pomieszczeń czystych stanowią dużą część zakresów w obiektach medycznych i farmaceutycznych, są to instalacje spełniające najwyższe standardy jakości powietrza i wody.