WERNER KENKEL

Bochnia, 2022

Rodzaj obiektu

Fabryki

Zakresy

Klimatyzacja

Wentylacja

Komory chłodnicze

AKiPA

Zastosowane urządzenia i technologie

Opis

Generalne wykonawstwo instalacji HVAC w formule zaprojektuj i wybuduj dla producenta tektury falistej i opakowań z kartonu.

Powrót