LPP

Jasionka k. Rzeszowa, 2022

Rodzaj obiektu

Centra logistyczne

Zakresy

Klimatyzacja

Wentylacja

Ogrzewnictwo

Wod-kan

AKiPA

Elektryka

Zastosowane urządzenia i technologie

Opis realizacji

Generalne wykonawstwo instalacji HVAC w formule zaprojektuj i wybuduj.

Powrót