AKPiA

Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka, w skrócie AKPiA, to termin używany do opisu instalacji, których głównym celem jest monitorowanie różnorodnych procesów oraz ich sterowanie w razie potrzeby. Obejmuje to zarówno procesy produkcyjne w firmach, jak i zarządzanie energią elektryczną w budynkach, sterowanie węzłami cieplnymi oraz systemami HVAC.

Nasze realizacje

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

SCHILSNER

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Kraków, 2021

Rodzaj obiektu

Laboratorium

Zakresy

AKPiA

Zastosowane urządzenia i technologie

Opis

Projekt i wykonawstwo systemu sterowania klimatyzacją, wentylacją i ogrzewaniem pomieszczeń czystych w laboratorium naukowym Instytutu Technologii Elektronowej

SCHILSNER

Wrocław, 2022

Rodzaj obiektu

Produkcja elementów z tworzyw sztucznych

Zakresy

AKPiA

Zastosowane urządzenia i technologie

Opis

Projekt i montaż Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i automatyki dla chłodzenia technologicznego